image
 
Home > Verzekering Transportbedrijven

Verzekering Transportbedrijven

De verzekering van de risico's die u als transportondernemer loopt is een zaak van levensbelang. Het verzekeren van trucks en trailers en uw aansprakelijkheid als transportondernemer is complexe materie en bovendien voor de transporteur geen dagelijkse kost. Beter is het daarom te focussen op de eigen core business en specialistenwerk ook daadwerkelijk aan specialisten over te laten.

Nellestijn Makelaar in Assurantiën B.V. is zo'n specialist. Al meer dan 15 jaar. Het vaak tijdrovende vergelijken van polissen is voor Nellestijn Makelaar in Assurantiën B.V. dagelijks werk. Nellestijn weet de weg en is daardoor in staat in korte tijd een maatwerkoplossing te bieden die exact aansluit bij de behoeften en wensen van uw bedrijf.

Het afsluiten van een polis is geen kunst. Waar het op aan komt is de kwaliteit van de adviezen en de dekking van de polis bij een (grote) schade. En wat te denken van de begeleiding en afwikkeling van een gecompliceerde schade in het buitenland waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn ? Dan kunt u op ons rekenen ! Ervaring, vakkunde, betrouwbaarheid en betrokkenheid zijn kwalificaties die recht doen aan het zakelijk profiel van Nellestijn Makelaar in Assurantiën B.V.

 

Zie hier enkele voorbeelden van succesvol afgehandelde schades door Nellestijn Makelaar in Assurantiën B.V.

   

Vrachtwagen- en bestelautoverzekering

Wij bieden een zeer volledige dekking met keuze uit diverse verschillende contracts- en dekkingsvormen; een- of driejarig contract, vast-tarief, no-claimkorting of bonus/malus-regeling en diverse winstdelingsregelingen. Polissen voor wagenparken maar ook voor de "eigen rijder". Scherpe tarieven en uitgebreide dekking. Dekkingsgebied: landen van de groene kaart, maar ook het GOS, de Baltische staten, Iran etc.

Bereken hier de premie voor een bestelauto.

Bereken hier de premie voor een vrachtauto.

Container- trailerverzekering

Met dekking voor zowel uw eigen getrokken materiaal als het getrokken materieel en/of containers van derden.

Vervoerdersaansprakelijkheids- en expediteursverzekeringen

Deze bieden uw bedrijf bescherming tegen aanspraken van derden op basis van AVC of CMR condities. Desgewenst kunnen wij de dekking uitbreiden met andere vervoersmodaliteiten als de Conventie van Warschau (opvolgend wegvervoer na luchtvrachtvervoer), cabotage op basis van het Deutsche Handelsgeschaftbuch, doorbreking CMR-limiet, etc.

Expediteursverzekering

De expediteursverzekering biedt uw bedrijf bescherming tegen aanspraken op FENIX-condities. Desgewenst uit te breiden met een dekking op AVC en CMR basis alsmede overige condities.

Aansprakelijkheidsverzekering transportbedrijven en WEGAM-polis

Biedt uw bedrijf bescherming tegen aanspraken van derden. De WEGAM-polis biedt bescherming tegen aanspraken van uw personeelsleden indien zij schade leiden t.g.v. een verkeersongeval.

Interne transportmiddelen

Deze verzekering is bedoeld voor een bedrijf dat werkt met vorkheftrucks, shovels of magazijntrucks. Ook eigen gebrek kunnen wij voor u meeverzekeren.

Ongevallenverzekering

Verzeker uw personeel bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een (verkeers)ongeval. En natuurlijk bieden wij de speciaal voor het transportbedrijf ontwikkelde, verplichte CAO-ongevallenverzekering.

Eigenvervoerverzekering

Ter bescherming van uw waardevolle goederen, voor schade ontstaan tijdens laden en lossen, maar ook dekking bij diefstal en andere van buitenaf komende gebeurtenissen, voor zover de goederen zich in de wagen bevinden. Er zijn speciale verzekeringen voor detailhandelsbedrijven (bijvoorbeeld wit- en bruingoed), servicebedrijven of bestelwagens met kostbare gereedschappen en materialen (bijvoorbeeld aannemers, installateurs, klusseniers).

Rechtsbijstandverzekering

Een "must" voor uw motorrijtuigen, desgewenst dekking voor uw gehele bedrijf.

 

Al onze transportverzekeringen kunnen wij u aanbieden met een dekkingsgebied inclusief Oost Europa, Baltische Staten en Midden-Oosten landen.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Nellestijn Makelaar in Assurantiën B.V.