image
 
Home > Kredietverzekering

Kredietverzekering

Een Kredietverzekering dekt het risico dat een afnemer niet kan betalen voor aan hem op krediet geleverde zaken of diensten. Met name in slechte economische tijden neemt de vraag naar deze vorm toe. Op nagenoeg elke ondernemingsbalans neemt de post 'debiteuren' plaats in. Blijkt dat hiervan een gedeelte moet worden afgeschreven omdat de vorderingen geheel of gedeeltelijk niet te innen zijn, dan kan dit een verstoring van de financiële structuur van de onderneming betekenen met alle gevolgen van dien. Dit risico kan afgewenteld worden op de kredietverzekeraar.

Een kredietverzekering verschaft de zekerheid dat de continuïteit van het eigen bedrijf niet zal worden verstoord door wanbetaling van de afnemers. De kredietverzekeraar kan ook vanuit zijn ervaring kredieten beoordelen en vaak alsnog achterstallige vorderingen innen. Bij een faillissement of surseance keert de verzekeraar meteen uit, en anders wordt er uiterlijk 180 dagen na de vervaldatum 75% - 90% van de schade uitgekeerd.

Voordelen verzekeren van uw debiteuren

Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Nellestijn Leasing B.V.