image
 
Home > Goederentransportverzekering

Goederentransportverzekering

Waarom een transportverzekering?
Heeft u een transportverzekering nodig? Wie goederen laat vervoeren schakelt een expediteur of vervoerder in die de werkzaamheden en formaliteiten verricht welke voor het (inter-)nationale vervoer nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw goederen tijdig en onbeschadigd de plaats van bestemming bereiken.

Ondanks de goede zorgen van de logistieke dienstverlener lopen uw goederen tijdens het transport de nodige risico's als gevolg van laad- en losactiviteiten, diefstal, brand, slechte stuwage, klimatologische invloeden, aanvaring, etc. Vaak wordt gedacht dat de expediteur of de vervoerder verzekerd is en de onverhoopte schade vergoeden zal. Op basis van de afgesproken vervoersvoorwaarden is de logistieke dienstverlener echter niet altijd aansprakelijk te stellen voor de veroorzaakte schade. Indien hij wel aansprakelijk is, dan is de vergoeding gebaseerd op een gelimiteerd bedrag per beschadigd of verloren gewicht. De werkelijk geleden schade zal deze schadevergoeding regelmatig overtreffen.

Met een transportverzekering kunt u zich indekken tegen de financiële gevolgen van de risico's welke uw onderneming loopt tijdens het transport.

Goederentransportverzekering
De goederentransportverzekering dekt in principe alle materiële schade aan de getransporteerde zaken. Gevolgschade, vertragingsschade en marktverlies vallen hier dus buiten. De condities geven aan welke risico's onder de verzekering gedekt zijn. Naast materiële schade vergoedt de verzekering kosten gemaakt ter voorkoming en beperking van een, onder de polis, verzekerd evenement.

Transportbedrijfsschadeverzekering
De bescherming middels een goederentransportverzekering kan worden uitgebreid middels een transportbedrijfsschadeverzekering (TBV), welke de financiële gevolgen van een transportschade (vertraging en bedrijfsonderbreking) vergoedt. De TBV stelt de verzekeringnemer schadeloos inzake alle onkosten, welke onafhankelijk zijn ten opzichte van de hoeveelheid geproduceerd, namelijk alle vaste kosten welke overblijven gedurende een bedrijfsonderbreking als ook het verlies van winst, omzet of honoraria.

Averij grosse en bergingskosten
Ook al arriveren uw goederen onbeschadigd dan nog kunt u verplicht worden te betalen voor de schaden van een derde. Het averij grosserecht regelt de verhouding tussen de gezamenlijke belangen van schip, lading en vrachtpenningen. Onder de AG worden diegenen wiens lading onbeschadigd is aangekomen verplicht mee te betalen voor opzettelijk toegebrachte schade aan de lading van derde(n) en opofferingen gedaan met als doel het behouden van het schip en de overgebleven lading. Elke partij draagt bij naar verhouding van het financiële belang dat zij bij de zeeonderneming heeft. De averij grossebijdrage wordt uitgedrukt in een percentage van de waarde van uw goederen (dragende waarde). Zonder een transportverzekering dient u zelf op te komen voor deze bijdrage in averij grosse.

Tot slot
Wanneer uw bedrijfssucces afhankelijk is van een tijdige en onbeschadigde aanvoer of aflevering van goederen is de juiste transportverzekering noodzakelijk om uw continuiteit te waarborgen. M&P insurance Holland heeft de kennis om maatwerk oplossingen te bieden op gebied van transportverzekeringen, die aansluiten op de specifieke risico's en behoeften van uw onderneming. 

Uw voordelen van een transportverzekering:

  1. u heeft een uitgebreide dekking in plaats van uitsluitend aansprakelijkheid;
  2. schade-afwikkeling vindt plaats op basis van de gedeclareerde waarde in plaats van een gelimiteerd bedrag per kilogram beschadigd of verloren gewicht;
  3. schade-afwikkeling kan sneller plaatsvinden, want deze staat los van de discussie of de logistieke dienstverlener aansprakelijk is of niet.
  4. u bent verzekerd tegen schade van derden (averij grosse)
  5. mogelijkheid tot verzekering van bedrijfsschade

Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Nellestijn Makelaar in Assurantiën B.V.