image
 
Home > Zakelijke Verzekeringen

Zakelijke Verzekeringen

Gebouwen en inventaris

Bedrijfsgebouwenverzekering
Deze opstalverzekering dekt materiële schade aan gebouwen als gevolg van brand, storm, inbraak, uitstromend water, gesprongen leidingen en dergelijke.

Inventaris- en goederenverzekering
Deze inboedelverzekering is bestemd voor de vaste inventaris en voor uw voorraden en grondstoffen. U dekt zich in tegen de financiële gevolgen van brand, storm, inbraak, rook-, roetschade, onvoorzien gesprongen leidingen en binnenstromend water.

Bedrijfsschade-verzekering
Na een bedrijfsongeval verzekert u de gevolgschade ten gevolge van inkomstenderving en doorlopende vaste kosten, maar ook extra kosten om bijvoorbeeld de huur van een noodgebouw te betalen.

Machines en apparaten

Machinebreukverzekering
Deze verzekering vergoedt reparatiekosten van bedrijfsmachines uitgevallen door inductie, constructiefouten, materiaalbreuk, verkeerde bediening, oververhitting, niet-functionerende beveiliging of bijvoorbeeld montagefouten. Zaken die niet vergoed worden door de inventaris- en goederenverzekering.

Werkmaterieelverzekering
Deze verzekering is bestemd voor werktuigen, zoals graafmachines, graaf-/laadcombinaties, mobiele kranen, vorkheftrucks, draglines, laadschoppen, bouwkranen, tractoren e.d. Ook eigen gebrek kunnen wij voor u meeverzekeren.

Apparatuurverzekering/elektronica
Indien uitval en gegevensverlies van elektronische apparatuur, zoals computers, alarm- of klimaatbeheersinginstallaties de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen, dan dekt deze verzekering de materiële schade, maar ook geheel of gedeeltelijk verlies van uw apparatuur.

Schade en aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de standaard aansprakelijkheid van de verzekerde ondernemer en eventuele medeverzekerden voor schade aan personen en schade aan goederen van derden. Inclusief de daaruit voortvloeiende schade zoals gederfde inkomsten en medische kosten.

Geldverzekering
Het doel van deze verzekering is de verzekerde dekking tegen het verloren gaan van geld en/of geldswaardig papier zoals girobetaalkaarten, betaalcheques, effecten, certificaten en dergelijke. De verzekering geldt in principe binnen Nederland, maar desgewenst kan het gebied uitgebreid worden tot de overige EU-landen.

Algemeen Zakelijk

Doorlopende zakenreisverzekering
is bestemd voor mensen die regelmatig een buitenlandse zakenreis maken. Deze verzekering bespaart u tijd en geld en kan prima worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Rechtsbijstandverzekering
biedt u juridische hulp als iemand u schade berokkent en weigert te betalen.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Nellestijn Makelaar in Assurantiën B.V.